ТочикиРусскийEnglish
барои моҳи июни солҳои 2020-2021
            (бо ҳазор сомонӣ)
   Нишондиҳандаҳо Давраи пеш
аз ҳисобот
Давраи
ҳисоботӣ
тағйирот тағйирот (бо фоиз)
Қисми А. Дороиҳо        
Нақд 13 430 14 442 1 012 8%
         Гирифтан аз БМТ 2 085 3 027 942 45%
         Гирифтан аз бонкҳои маҳаллӣ 324 4 302 3 978 1228%
         Гирифтан аз бонкҳои хориҷӣ 10 120 4 275 -5 845 -58%
         Захира аз рӯи амалиёти байни бонкӣ 0 0 0  
         Қарзҳо 10 101 13 557 3 456 34%
         Захира аз рӯи қарзҳо -673 -82 591 -88%
         Сармоягузорӣ 600 600 0 0%
         Захира аз рӯи сармоягузорӣ 0 0 0  
         Воситаҳои асосӣ 2 536 2 208 -328 -13%
     Фарсоиши воситаҳои асосӣ -658 -972 -314 48%
         Дороиҳои дигар 6 354 5 643 -711 -11%
Ҳамагӣ дар қисми А: 44 219 47 000 2 781 6%
Қисми Б. Ӯҳдадориҳо        
         Пардохт ба бонкҳои маҳаллӣ 423 0 -423 -100%
         Амонатҳо 25 318 27 962 2 644 10%
         Ӯҳдадориҳои дигар 7 510 7 001 -509 -7%
Ҳамагӣ дар қисми Б:          33 251   34 963  1 712  5%
Қисми В. Сармоя        
        Сармояи пардохтшуда ва изофа 6 000 6 000 0 0%
        Захираҳои сармоявӣ 438 438 0 0%
        Фоида/зарари солҳои гузашта 2 898 4 006 1 108 38%
        Фоида/зарари соли ҷорӣ 1 632 1 593 -39 -2%
Ҳамагӣ дар қисми В: 10 968 12 037 1 069 10%
Ҳамагӣ дар қисми Б ва В: 44 219 47 000 2 781 6%