Ҳисоботи молиявӣ

барои моҳи апрели солҳои 2021-2022

 

 

 

 

            (бо ҳазор сомонӣ)

Нишондиҳандаҳо

Давраи пеш
аз ҳисобот

Давраи
ҳисоботӣ

тағйирот

тағйирот (бо фоиз)

Фоизҳо

 

 

 

 

 

а.Гирифташуда

949

1 347

398

42%

б.Пардохтшуда

263

302

39

15%

холис

686

1045

359

52%

Хизматрасонии бонкӣ

 

 

 

 

а.Даромад

618

879

261

42%

б.Хароҷот

0

0

0

0%

холис

618

879

261

42%

Амалиёт бо асъори хориҷӣ

 

 

 

 

а.Даромад

13 111

17 732

4 621

35%

б.Хароҷот

11 367

12 400

1 033

9%

холис

1 744

5 332

3 588

206%

Амалиётҳои дигар

 

 

 

 

а.Даромад

14

24

10

71%

б.Хароҷот

5

0

-5

-100%

холис

9

24

15

167%

Тағйироти амалиётӣ

 

 

 

 

а.хароҷотҳои амалиётӣ

1 761

3 203

1 442

82%

а.даромади коҳиши захираҳо

9,00

35,00

26

289%

б.Хароҷоти коҳиши захираҳо

59,00

418,00

359

608%

Чамъи даромадхо

14 701

20 017

5 316

36%

Тархи даромадхо

13 455

16 323

2 868

21%

Фоида пеш аз андоз

1 246

3 694

2 448

196%

Андоз аз фоида

286

919

633

221%

Фоида(+)/зарари (-) соф

960

2 775

1 815

189%

 

барои моҳи декабри солҳои 2020-2021

    

            (бо ҳазор сомонӣ)

Нишондиҳандаҳо

Давраи пеш
аз ҳисобот

Давраи
ҳисоботӣ

тағйирот

тағйирот (бо фоиз)

Фоизҳо

а.Гирифташуда

2 886

3 343

457

16%

б.Пардохтшуда

742

700

-42

-6%

холис

2144

2643

499

23%

Хизматрасонии бонкӣ

 

 

 

 

а.Даромад

2 543

2 903

360

14%

б.Хароҷот

0

0

0

0%

холис

2 543

2 903

360

14%

Амалиёт бо асъори хориҷӣ

 

 

 

 

а.Даромад

30 261

16 682

-13 579

-45%

б.Хароҷот

24 358

10 560

-13 798

-57%

холис

5 903

6 122

219

4%

Амалиётҳои дигар

 

 

 

 

а.Даромад

40

152

112

280%

б.Хароҷот

36

75

39

108%

холис

4

77

73

1825%

Тағйироти амалиётӣ

 

 

 

 

а.хароҷотҳои амалиётӣ

5 982

8 256

2 274

38%

а.даромади коҳиши захираҳо

70,00

159,00

89

127%

б.Хароҷоти коҳиши захираҳо

203,00

164,00

-39

-19%

Чамъи даромадхо

35 800

23 239

-12 561

-35%

Тархи даромадхо

31 321

19 755

-11 566

-37%

Фоида пеш аз андоз

4 479

3 484

-995

-22%

Андоз аз фоида

1040

847

-193

-19%

Фоида(+)/зарари (-) соф

3 439

2 637

-802

-23%

барои моҳи июни солҳои 2020-2021

    
            (бо ҳазор сомонӣ)

Нишондиҳандаҳо

Давраи пеш
аз ҳисобот

Давраи
ҳисоботӣ

тағйирот

тағйирот (бо фоиз)

Фоизҳо

     

а.Гирифташуда

1 399

1 609

210

15%

б.Пардохтшуда

388

342

-46

-12%

холис

1011

1267

256

25%

Хизматрасонии бонкӣ

 

 

 

 

а.Даромад

1 055

1 434

379

36%

б.Хароҷот

0

0

0

0%

холис

1 055

1 434

379

36%

Амалиёт бо асъори хориҷӣ

 

 

 

 

а.Даромад

17 658

8 738

-8 920

-51%

б.Хароҷот

14 900

5 438

-9 462

-64%

холис

2 758

3 300

542

20%

Амалиётҳои дигар

 

 

 

 

а.Даромад

15

38

23

153%

б.Хароҷот

36

14

-22

-61%

холис

-21

24

45

-214%

Тағйироти амалиётӣ

    

а.хароҷотҳои амалиётӣ

2 607

3 962

1 355

52%

б.даромади коҳиши захираҳо

18,00

125,00

107

594%

б.Хароҷоти коҳиши захираҳо

95,00

120,00

25

26%

Чамъи даромадхо

20 145

11 944

-8 201

-41%

Тархи даромадхо

18 026

9 876

-8 150

-45%

Фоида пеш аз андоз

2 119

2 068

-51

-2%

Андоз аз фоида

487

475

-12

-2%

Фоида(+)/зарари (-) соф

1 632

1 593

-39

-2%

барои моҳи марти соли 2021

    

            (бо ҳазор сомонӣ)

Нишондиҳандаҳо

Давраи пеш
аз ҳисобот

Давраи
ҳисоботӣ

тағйирот

тағйирот (бо фоиз)

Фоизҳо

     

а.Гирифташуда

675

782

107

16%

б.Пардохтшуда

197

176

-21

-11%

холис

478

606

128

27%

Хизматрасонии бонкӣ

    

а.Даромад

480

586

106

22%

б.Хароҷот

0

0

0

0%

холис

480

586

106

22%

Амалиёт бо асъори хориҷӣ

    

а.Даромад

10 659

4 754

-5 905

-55%

б.Хароҷот

9 416

3 390

-6 026

-64%

холис

1 243

1 364

121

10%

Амалиётҳои дигар

    

а.Даромад

5

6

1

20%

б.Хароҷот

396

54

-342

-86%

холис

-391

-48

343

-88%

Тағйироти амалиётӣ

    

а.хароҷотҳои амалиётӣ

912

1 759

847

93%

б.даромади коҳиши захираҳо

10,00

13,00

3

30%

б.Хароҷоти коҳиши захираҳо

54,00

22,00

-32

-59%

Чамъи даромадхо

11 829

6 141

-5 688

-48%

Тархи даромадхо

10 975

5 401

-5 574

-51%

Фоида пеш аз андоз

854

740

-114

-13%

Андоз аз фоида

196

170

-26

-13%

Фоида(+)/зарари (-) соф

658

570

-88

-13%

            (в тысячах сомони) 
Показатели Пред отчётный период Отчётный период Изменение Изменение          (в процентах)
Проценты        
а. Полученные 2 302 2 886 584 25%
б. Оплаченные 824 742 -82 -10%
чистый 1 478 2144 666 45%
Банковские услуги        
а. Доход 2 152 2 543 391 18%
б. Расход 0 0 0 0%
чистый 2 152 2 543 391 18%
Операции с иностранной валютой        
а. Доход 17 993 30 261 12 268 68%
б. Расход 12 164 24 358 12 194 100%
чистый 5 829 5 903 74 1%
Прочие операции        
а. Доход 40 40 0 0%
б. Расход 23 36 13 57%
чистый 17 4 -13 -76%
Операционные изменения        
а. Операционные расходы 5 427 5 982 555 10%
б. Доходы от уменьшения резервов 64 70.00 6 9%
в. Расходы от формирования резервов 234 203.00 -31 -13%
Итого Доход 22 551 35 800 13 249 59%
Вычет Доход 18 672 31 321 12 649 68%
Прибыль до вычета налога 3 879 4 479 600 15%
Налог на прибыль 925 1040 115 12%
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый 2 954 3 439 485 16%
Показатели Пред отчётный период Отчётный период Изменение Изменение (в процентах)
Проценты        
а. Полученные 1 413 1 837 281 20%
б. Оплаченные 498 502 137 28%
чистый 915 1335 144 16%
Банковские услуги        
а. Доход 1 226 1 578 352 29%
б. Расход 0 0 0 0%
чистый 1 226 1 578 352 29%
Операции с иностранной валютой        
а. Доход 10 630 20 672 10 042 94%
б. Расход 6 801 16 816 10 015 147%
чистый 3 829 3 856 27 1%
Прочие операции        
а. Доход 18 24 6 33%
б. Расход 17 36 19 112%
чистый 1 -12 -13 -1300%
Операционные изменения        
а. Операционные расходы 3 359 3 665 306 9%
б. Доходы от уменьшения резервов 46 31,00 -15 100%
в. Расходы от формирования резервов 143 131,00 -12 -8%
Итого Доход 13 333 24 142 10 809 81%
Вычет Доход 10 818 21 150 10 332 96%
Прибыль до вычета налога 2 515 2 992 477 -6%
Налог на прибыль 588 684 96 16%
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый 1 927 2 308 381 20%

 

Показатели Пред отчётный период Отчётный  период Изменение Изменение  (в процентах)
Проценты        
а. Полученные 1 046 1 399 281 27%
б. Оплаченные 368 388 137 37%
Чистый 678 1011 144 21%
Банковские услуги        
а. Доход 804 1 055 251 31%
б. Расход 0 0 0 0%
чистый 804 1 055 251 31%
Операции с иностранной валютой        
а. Доход 6 582 17 658 11 076 168%
б. Расход 3 850 14 900 11 050 287%
чистый 2 732 2 758 26 1%
Прочие операции        
а. Доход 11 15 4 36%
б. Расход 15 36 21 140%
чистый -4 -21 -17 425%
Операционные изменения        
а. Операционные расходы 2 384 2 607 223 9%
б. Доходы от уменьшения резервов 39 18,00 -21 100%
в. Расходы от формирования резервов 105 95,00 -10 -10%
Итого Доход 8 482 20 145 11 663 138%
Вычет Доход 6 722 18 026 11 304 168%
Прибыль до вычета налога 1 760 2 119 359 -6%
Налог на прибыль 415 487 72 17%
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый 1 345 1 632 287 21%
Показатели Пред отчётный период Отчётный
период
Изменение Изменение          (в процентах)
Проценты        
а. Полученные 495 675 281 57%
б. Оплаченные 180 197 137 76%
чистый 315 478 144 46%
Банковские услуги        
а. Доход 329 480 151 46%
б. Расход 0 0 0 0%
чистый 329 480 151 46%
Операции с иностранной валютой        
а. Доход 2 833 10 659 7 826 276%
б. Расход 1 725 9 416 7 691 446%
чистый 1 108 1 243 135 12%
Прочие операции        
а. Доход 2 5 3 150%
б. Расход 15 396 381 2540%
чистый -13 -391 -378 2908%
Операционные изменения        
а. Операционные расходы 1 071 912 -159 -15%
б. Доходы от уменьшения резервов 0 10,00 10 100%
в. Расходы от формирования резервов 18 54,00 36 200%
Итого Доход 3 659 11 829 8 170 223%
Вычет Доход 3 009 10 975 7 966 265%
Прибыль до вычета налога 650 854 204 -6%
Налог на прибыль 149 196 47 32%
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый 501 658 157 31%

Ҳисоботи тавозун

барои моҳи апрели солҳои 2021-2022

 

 

 

 

 

 

            (бо ҳазор сомонӣ)

   Нишондиҳандаҳо

 

 

Давраи пеш
аз ҳисобот

Давраи
ҳисоботӣ

тағйирот

тағйирот (бо фоиз)

Қисми А. Дороиҳо

 

 

 

 

 

 

Нақд

 

 

 

12 643

11 646

-997

-8%

         Гирифтан аз БМТ

 

3 755

10 802

7 047

188%

         Гирифтан аз бонкҳои маҳаллӣ

3 248

3 284

36

1%

         Гирифтан аз бонкҳои хориҷӣ

1 992

177

-1 815

-91%

         Захира аз рӯи амалиёти байни бонкӣ

0

0

0

0%

         Қарзҳо

 

 

14 470

17 609

3 139

22%

         Захира аз рӯи қарзҳо

 

-62

-502

-440

710%

         Сармоягузорӣ

 

 

600

600

0

0%

         Захира аз рӯи сармоягузорӣ

 

0

0

0

0%

         Воситаҳои асосӣ

 

 

2 179

2 204

25

1%

     Фарсоиши воситаҳои асосӣ

 

 

-917

-1 239

-322

35%

         Дороиҳои дигар

 

 

12 217

11 388

-829

-7%

Ҳамагӣ дар қисми А:

 

 

50 125

55 969

5 844

12%

Қисми Б. Ӯҳдадориҳо

 

 

 

 

 

 

         Пардохт ба бонкҳои маҳаллӣ

5

0

-5

-100%

         Амонатҳо

 

 

25 189

35 641

10 452

41%

         Ӯҳдадориҳои дигар

 

12 336

5 964

-6 372

-52%

Ҳамагӣ дар қисми Б:

 

 

37 530 

41 605 

4 075 

11%

Қисми В. Сармоя

 

 

 

 

 

 

        Сармояи пардохтшуда ва изофа

6 000

6 000

0

0%

        Захираҳои сармоявӣ

 

438

438

0

0%

        Фоида/зарари солҳои гузашта

5 126

5 151

25

0%

        Фоида/зарари соли ҷорӣ

 

1 031

2 775

1 744

169%

Ҳамагӣ дар қисми В:

 

 

12 595

14 364

1 769

14%

Ҳамагӣ дар қисми Б ва В:

 

50 125

55 969

5 844

12%

Балансовый отчёт ООО МДО “Азизӣ-Молия”

за декабрь месяц 2020- 2021 гг

 

           (в тысячах сомони)

Показатели

 

 

Пред отчётный период

Отчётный период

Изменение

Изменение
(в процентах)

Часть А. Активы 

Наличность

7 502

10 504

3 002

40%

         К получению из НБТ

3 128

6 870

3 742

120%

        К получению из финансовых учреждений

4 354

2 156

-2 198

-50%

         К получению из международных финансовых учреждений

2 638

432

-2 206

-84%

        Резервы по межбанковским операциям

0

0

0

0%

       Кредиты

14 222

17 318

3 096

22%

        Резервы по кредитам

-728

-100

628

-86%

         Инвестиции

600

600

0

0%

       Резервы по инвестициям

0

0

0

0%

        Основные средства

2 470

2 776

306

12%

       Накопленное начисление износа – мебель,           приспособления и оборудование

-781

-1 089

-308

39%

        Прочие активы

864

2 769

1 905

220%

Итого по части А:

34 269

42 236

7 967

23%

Часть Б. Обязательства

 

 

 

 

 

        К оплате местным финансовым учреждениям

53

3010

2957

56%

         Депозиты

19 104

25 395

6 291

33%

         Прочие обязательства

2 838

1 542

-1 296

-46%

Итого по части Б: 

21 995 

29 947 

7 952 

36%

Часть В. Капитал

 

 

 

 

        Оплаченный и избыточный капитал

6 000

6 000

0

0%

        Резервный капитал

438

438

0

0%

        Прибыль/убытки прошлого года

2 397

3 214

817

34%

       Прибиль/убыток текущего года

3 439

2 637

-802

-23%

Итого по части В: 

12 274

12 289

15

0%

Итого по частям Б и В:

34 269

42 236

7 967

23%

Капитал ООО МДО “Азизӣ-Молия”

за декабрь 2021 года

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВОВ

СИМВОЛ

РАСЧЁТ НОРМАТИВОВ

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ

УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМАТИВЫ НБТ

 

1

2

3

4

5

 

Нормативы достаточности капитала

К1.1

Регулятивный капитал
Активы взвешенные с учётом риска
Дороиҳои бо назардошти хавф баркашида

31.09%

> 12 %

 

Нормативы достаточности капитала

К1.2

Регулятивный капитал
Активы
Дороиҳои умумӣ

24.42%

> 10 %