ТочикиРусскийEnglish

Ҳисоботи оиди фоида ва зарари ҶДММ ТАҚХ “Азизӣ-Молия” 31.08.2020 c.

Ҳисоботи оиди фоида ва зарари ҶДММ ТАҚХ “Азизӣ-Молия” 31.06.2020 c.

Ҳисоботи оиди фоида ва зарари ҶДММ ТАҚХ “Азизӣ-Молия” 31.03.2020 c.

 

ВАЗЪИ МЕЪЁРҲОИ МАҚБУЛИ ҶДММ ТАҚХ “Азизи-Молия” барои 31.08.2020 c.

НОМГӮИ МЕЪЁРҲОИ МАҚБУЛ РАМЗ ҲИСОБКУНИИ МЕЪЁРИ МАҚБУЛ Нишондиҳандаи ҳақиқии
меъёри мақбул
ТАЛАБОТИ МЕЪЁРИ
МАҚБУЛ
1 2 3 4 5
Меъёри  кифоятии сармоя К1.1 Сармояи танзимшаванда – ҳамагӣ
Дороиҳои бо назардошти хавф баркашида
27,84% > 12 %
Меъёри  кифоятии сармоя К1.2 Сармояи танзимшаванда – ҳамагӣ
Дороиҳои умумӣ
23,57% > 10 %

 

Ҳисоботи тавозунии ҶДММ ТАҚХ “Азизӣ-Молия”

Нишондиҳандаҳо Давраи пеш
аз ҳисобот
Давраи
ҳисоботӣ
тағйирот тағйирот (бо фоиз)
Қисми А. Дороиҳо        
Нақд 6 032 7 138 1 106 18%
Гирифтан аз БМТ 2 216 2 396 180 8%
Гирифтан аз бонкҳои маҳаллӣ 3 734 1 622 -2 112 -57%
Гирифтан аз бонкҳои хориҷӣ 4722 8 558 3 836 100%
         Захира аз рӯи амалиёти байни бонкӣ 0 0 0 0%
         Қарзҳо 7 954 12 976 5 022 63%
         Захира аз рӯи қарзҳо 523 696 173 33%
         Сармоягузорӣ 600 600 0 0%
         Захира аз рӯи сармоягузорӣ 0 0 0 0%
         Воситаҳои асосӣ 2 050 2 601 551 27%
     Фарсоиши воситаҳои асосӣ -500 -750 -250 50%
         Дороиҳои дигар 15 113 6 847 -8 266 -55%
Ҳамагӣ дар қисми А: 42 444 42 684 240 1%
Қисми Б. Ӯҳдадориҳо        
         Пардохт ба бонкҳои маҳаллӣ 68 5 -63 -93%
         Амонатҳо 23 277 26 682 3 405 15%
         Ӯҳдадориҳои дигар 8 286 4 353 -3 933 -47%
Ҳамагӣ дар қисми Б:          31 631   31 040  -591  -2%
Қисми В. Сармоя        
        Сармояи пардохтшуда ва изофа 6 000 6 000 0 0%
        Захираҳои сармоявӣ 237 438 201 0%
        Фоида/зарари солҳои гузашта 2 648 2 897 249 9%
        Фоида/зарари соли ҷорӣ 1 928 2 309 381 20%
Ҳамагӣ дар қисми В: 10 813 11 644 831 8%
Ҳамагӣ дар қисми Б ва В: 42 444 42 684 240 1%